Hiển thị một kết quả duy nhất

3,118,500
1,842,750
1,029,000
975,000
735,000
705,000
605,000