Hiển thị một kết quả duy nhất

790,000
790,000
735,000
530,000
530,000
505,000