Hiển thị một kết quả duy nhất

1,860,000
1,820,000
1,675,000
775,000