Hiển thị một kết quả duy nhất

7,381,500
6,993,000
6,111,000
5,722,500
5,313,000
5,166,000
5,155,500
4,420,500
3,559,500
3,171,000
2,919,000
2,887,500
2,562,000