Hiển thị một kết quả duy nhất

8,515,500
3,549,000
3,255,000
2,898,000
2,614,500
1,680,000