UNCPU02 – Hộc đựng CPU di động

335,000

Hotline: 0917.005.662 - 0979.415.662 - 0985.275.662 - 0983.510.503